11.‏ غواصی در ‏Banana Reef

‏ در شمال ماله، منطقه ایی وجود دارد به نام ‏Atoll‏. مرجان های این منطقه و خود این مکان به شکل یک موزه تغییر ‏شکل داده اند و از آن حیث به آن ‏Banana Reef ‎‏ می گویند. این منطقه نیز مکانی بسیار مناسب برای غواصی ‏تلقی می شود. ‏‏

‎مالدیو و کارهایی که باید انجام دهید

‎مالدیو و کارهایی که باید انجام دهید

‎مالدیو و کارهایی که باید انجام دهید

‎مالدیو و کارهایی که باید انجام دهید

‏12.‏ ریزورت ها و استراحت گاه های مالدیو

شاید خاص ترین هتل ها و ریزورت ها را در مالدیو خواهید دید، جایی که وقتی از هواپیما در فرودگاه پیاده می ‏شوید، برای رفتن به این ریزورت ها که هر کدام در جزیره ی مخصوص قرار دارند، باید از طریق قایق های تندرو ‏و یا هواپیما های آبی اقدام کنید. معمولا این ریزورت ها به صورت اختصاصی در جزایر جداگانه ایی و با فاصله از ‏هم قرار دارند و اکثر ا 4 ستاره و یا 5 ستاره هستند که بسته به نوع خدمات و فاصله و نوع حمل و نقل، هزینه ایی ‏جداگانه از شما دریافت می کنند. ‏ ‏

‎مالدیو و کارهایی که باید انجام دهید

‎مالدیو و کارهایی که باید انجام دهید

‎مالدیو و کارهایی که باید انجام دهید

‎مالدیو و کارهایی که باید انجام دهید

‎مالدیو و کارهایی که باید انجام دهید

‎مالدیو و کارهایی که باید انجام دهید

‎مالدیو و کارهایی که باید انجام دهید

‎مالدیو و کارهایی که باید انجام دهید

‎مالدیو و کارهایی که باید انجام دهید

‎مالدیو و کارهایی که باید انجام دهید