وضعیت بارندگی ها تا 18 دیماه 97 به تفکیک استانها

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

وضعیت بارندگی ها تا 18 دیماه 97 به تفکیک استانها

۸۶ بازديد
درصد اختلاف نسبت به متوسط درازمدت سال آبی گذشته  سال آبی جاری استان
متوسط درازمدت سال آبی گذشته
۲۳.۶ ۴۸.۹ ۹۱.۲ ۷۵.۷ ۱۱۲.۷ آذربایجان شرقی
۶۳.۶ ۱۱۷.۸ ۱۲۰.۹ ۹۰.۸ ۱۹۷.۸ آذربایجان غربی
-۲۰.۸ -۱۳.۵ ۱۰۷.۹ ۹۸.۹ ۸۵.۵ اردبیل
۲۱.۹ ۹۶۵.۵ ۵۰.۷ ۵.۸ ۶۱.۸ اصفهان
۶۶.۵ ۳۱۳.۲ ۱۳۵ ۵۴.۴ ۲۲۴.۸ البرز
۱۵۴.۸ ۴۵۸.۴ ۱۶۳.۵ ۷۴.۶ ۴۱۶.۶ ایلام
۳۴.۲ ۱۳۵.۲ ۱۱۷.۶ ۶۷.۱ ۱۵۷.۸ بوشهر
۶۵.۴ ۵۶۲.۵ ۹۲.۹ ۲۳.۲ ۱۵۳.۷ تهران
۲۶.۵ ۳۵۷.۷ ۲۵۷ ۷۱ ۳۲۵ چهارمحال و بختیاری
-۲۲.۳ ۱۹۲۸.۹ ۲۹.۷۷ ۱.۱۴ ۲۳.۱۳ خراسان جنوبی
۳۹.۶ ۵۰۲.۸ ۴۶.۲ ۱۰.۷ ۶۴.۵ خراسان رضوی
۵۹ ۲۱۴ ۶۹.۱ ۳۵ ۱۰۹.۹ خراسان شمالی
۹۲.۸ ۵۰۳.۸ ۱۶۲.۹ ۵۲ ۳۱۴ خوزستان
۴۵.۲ ۲۰۰ ۱۰۰.۸ ۴۸.۸ ۱۴۶.۴ زنجان
۹۶.۵ ۷۷۵.۷ ۳۱.۲ ۷ ۶۱.۳ سمنان
-۹۰.۲ ۴۵.۵ ۳۲.۶ ۲.۲ ۳.۲ سیستان و بلوچستان
-۱۲.۹ ۱۴۹.۹ ۱۱۳.۹ ۳۹.۷ ۹۹.۲ فارس
۴۸.۹ ۲۱۲.۸ ۱۰۹.۹ ۵۲.۳ ۱۶۳.۶ قزوین
۷۵ ۱۴۱۶.۷ ۵۲ ۶ ۹۱ قم
۷۰.۶ ۱۸۵.۸ ۱۶۰.۸ ۹۶ ۲۷۴.۴ کردستان
-۱۳.۵ ۲۸۲.۹ ۳۶.۳ ۸.۲ ۳۱.۴ کرمان
۸۱.۹ ۲۷۶.۶ ۱۷۷ ۸۵.۵ ۳۲۲ کرمانشاه
۷۶.۳ ۳۸۹.۸ ۲۷۵.۱ ۹۹ ۴۸۴.۹ کهگیلویه و بویراحمد
۱۲.۱ ۷.۱ ۱۶۵.۶ ۱۷۳.۳ ۱۸۵.۶ گلستان
۱۷.۶ ۴۳.۱ ۴۱۸.۴ ۳۴۳.۸ ۴۹۲ گیلان
۱۰۶ ۴۰۰.۶ ۲۰۷.۳ ۸۵.۳ ۴۲۷ لرستان
۷.۱ ۵.۷ ۲۶۳.۵ ۲۶۶.۹ ۲۸۲.۲ مازندران
۸۵.۴ ۷۶۷.۵ ۹۷.۸ ۲۰.۹ ۱۸۱.۳ مرکزی
-۲۰.۸ ۷۷.۲ ۴۸.۱ ۲۱.۵ ۳۸.۱ هرمزگان
۷۷.۸ ۲۸۷.۹ ۱۲۶.۳ ۵۷.۹ ۲۲۴.۶ همدان
-۳۹.۵ ۷۲۳.۸ ۲۸.۶ ۲.۱ 17/3  یزد
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.