مبارزه با سرطان

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

مبارزه با سرطان امکان پذیر است اگر؟

۶ بازديد
چهارم فوریه با هدف آگاهی بیشتر مردم،روز سرطان نام گذاری شده است تا با تشخیص و درمان به موقع جان بیمار را از خطر مرگ رهایی دهیم. و.....روز جهانی سرطان/ چه خوراکی‌هایی باید و نباید خورد